Altinn endre kontonummer

Kontonummerendring – Altinn

Altinn – Kontonummerendring

Kontonummerendring (RF-1030-A). Fra Skatteetaten. Skjemaet er ikke i bruk fra og med skattemeldingen for 2018. Endring av kontonummer skal nå foretas fra …

Nytt eller endret kontonummer for utbetaling av skatt (RF-1520)

Altinn – Nytt eller endret kontonummer for utbetaling av skatt

Privatpersoner og bedrifter kan selv registrere nytt eller endret bankkontonummer for utbetaling av skatt ved å gå til “Registrere eller endre kontonummer for …

Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver – Altinn

Altinn – Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver

Ønsker dere fortsatt at oppgjørsrapporten skal gå til underenhet, må det registreres kontonummer ulikt det som er registrert på juridisk enhet.

Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd … – Altinn

Altinn – Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet

Du kan registrere kontonummer som gjelder utbetalinger til deg som privatperson, og til foretak som du representerer. For å ha tilgang til tjenesten for et …

Endring av kontonummer for utbetaling av tilskudd – Altinn

Altinn – Helsedirektoratet – Endring av kontonummer for utbetaling av tilskudd

Skjemaet brukes for å bekrefte hvilket kontonummer virksomheten ønsker at et eventuelt tilskudd fra Helsedirektoratet skal utbetales til.

Registrere eller endre kontonummer for utbetalinger fra …

Registrere eller endre kontonummer for utbetalinger fra Skatteetaten – Skatteetaten

Ønsker du å endre kontonummeret, logger du inn og endrer til et annet kontonummer. Vi kan ikke utbetale beløpet til en annen bankkonto enn den du selv har valgt …

Endre kontonummer for skattepenger

Endre kontonummer for å motta mva til gode – Skatteetaten

For å endre kontonummer må du ha en av følgende roller i Altinn: Begrenset signeringsrettighet; Kontaktperson NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak).

Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver

Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver – nav.no

10. feb. 2023 — Hvordan endre kontonummer? Kopier lenkeLenken er kopiert. Bankkontonummer endrer du elektronisk i Altinn. Du kan ikke sende melding på papir …

Bankkontonummer endrer du på Altinn.

5. Endre kontonummer – Landbruksdirektoratet

Velg den du vil oppgi kontonummeret for. Hvis du ikke får logget inn, sjekk om du har fått tildelt riktig Altinn-rolle (se beskrivelse under innlogging for …

Keywords: altinn endre kontonummer