Kan mer bruk av CAM og teknologi gjøre Norge til en ledende industrinasjon igjen?

Norge har betydelige industritradisjoner, på områder helt fra skipsbygging og olje til aluminiumsproduksjon. Imidlertid er en god del industri og typisk produksjon flyttet til lavkostland opp gjennom årene, som følge av høyt lønnsnivå og generelt høy kostnadsbase i Norge. Er det mulig å gjøre noe med denne situasjonen ved å bruke teknologi som CAM og datadrevet produksjon?

Moderne teknologi forandrer balansen mellom innsatsfaktorer

I dag er det mulig å bruke industrimaskiner til en rekke oppgaver som tidligere måtte gjøres manuelt. Det kan dreie seg om alt fra sliping til sveising, og det er spesielt når det gjelder skreddersydde produksjonsmomenter som automatiske maskiner har forandret mye. En leverandør som Masentia Norge tilbyr maskiner som kan settes opp som en del av et større CAM-system, det vil si at det maskinene gjør kan integreres direkte med design av produktene.

Bruk av slik teknologi betyr at det er mulig å gjøre raske endringer, og for eksempel produsere bare noen få eksemplarer av et produkt eller en komponent. Det er en oppgave som typisk tidligere måtte gjøres av mennesker, som er mye mer fleksible enn vanlige forhåndsprogrammerte industriroboter. Hovedpoenget ved denne utviklingen er at lønn til ansatte utgjør en lavere del av den totale kostnaden til innsatsfaktorer ved bruk av moderne teknologi.

Produksjon nærmere kundene kan ha fordeler

Samtidig som norske bedrifter kan bli mer konkurransedyktige på pris takket være moderne CAM-systemer, er det også mange virksomheter som har fått opp øynene for at det kan være positivt med lokale leverandører. De globale forsyningskjedene kan være sårbare, noe som har blitt alt mer tydelig de siste årene.

Denne kombinasjonen, styrket konkurasedyktighet på pris og mer attraktiv lokal produksjon, kan bidra til at norske bedrifter stiller sterkere når det gjelder klassisk industriproduksjon. Det er ikke noe som vil skje av seg selv, men mye ligger til rette for en god utvikling.