Hva er den smarteste måten å varme opp boligen på?

Trange økonomiske tider gjør at mange nordmenn prøver å spare penger der det lar seg gjøre, men er det noe penger å hente på å skifte oppvarmingskilde i en vanlig norsk bolig? Kan det være smart å investere i vedkløyvere, motorsag og traktor?

Behov og type eiendom er helt avgjørende

Det kan være greit å avklare først som sist at økonomien i bruk av vedfyring som primær oppvarmingskilde er helt avhengig av type eiendom. For deg som har tilgang til egen skog, er det nærliggende å investere i både vedkløyvere og annet utstyr til å jobbe med egen fyringsved. Man må ta høyde for hvor mye eget arbeid er verdt, men samtidig kan det gi mening hvis selve veden er «gratis».

I en bolig der du ikke har tilgang til ved fra egen skog, kan det være utfordrende å få vedfyringen til å være konkurransedyktig med for eksempel bruk av varmepumpe. Det er ikke sikkert at denne situasjonen vil vedvare over tid, men per nå gjør den særnorske strømstøtteordningen at oppvarmingskilder basert på strøm er relativt rimelige.

Mest mulig varme per mengde strøm

I og med at strøm i utgangspunktet er konkurransedyktig som følge av lave og regulerte priser, er det greit å ta utgangspunkt i hvordan man får mest mulig mengde varme fra en gitt mengde strøm. De tradisjonelle panelovnene er ikke spesielt effektive, i og med at de produserer varme direkte fra strøm.

En varmepumpe, enten luft- til-luft eller luft-til-vann gir på generelt grunnlag flere ganger mer varme per enhet strøm enn oppvarming direkte med panelovner. Virkningsgraden vil variere med utetemperaturen, men i stort er varmepumpen kanskje det aller mest konkurransedyktige alternativet i mange norske boliger. Det henger også sammen med at det er relativt enkelt og rimelig å erstatte eksisterende system for oppvarming med én eller to frittstående varmepumper, noe som gjør varmepumper til en smart oppvarmingskilde.