Nav fastlegelisten

Bytte fastlege – Helsenorge

Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå.

Fastleger – Legelisten

Om bytte av fastlege – Helsenorge

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på Helsenorge. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Fastlegelister – Helfo – for helseaktører

Fastleger

Som fastlege kan du starte abonnement med NAV via ditt EPJ-system. Då kan du hente fastlegelista til ditt system når som helst etter at den er produsert.

Anbefalte fastleger. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her.

Fastlegeregisteret – Norsk helsenett

Fastlegelister – Helfo – for helseaktører

Last ned fastlegelister. Som fastlege kan du laste ned fastlegelister via Helsenettet. Ansvar og oppdatering. Kommunene har ansvaret for fastlegeordningen.

Her finner du som helseaktør informasjon om Helfos tjenester, som refusjon av utgifter for pasientbehandling, regelverk, takstbruk og andre forhold.

Bytte fastlege – Min fastlege – Norge.no

Fastlegeregisteret – Norsk helsenett

Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår.

Fastlegeregisteret (FLR) gir en oversikt over alle landets fastleger. Registeret viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger.

Leger og andre behandlere – nav.no

Bytte fastlege – Min fastlege | Norge.no

Om NAVs ordninger og rollen som helsepersonell.

Fastlege – Bergen kommune

Leger og andre behandlere – nav.no

Innbyggere oppfordres å sjekke fastlegelistene ofte. … Du vil få brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen.

Om NAVs ordninger og rollen som helsepersonell.

Ny IKT-løsning for fastlegeordningen – Infodoc

Bergen kommune – Fastlege

6. jun. 2022 — … inneholder støtte for siste versjon av fastlegelisten fra Nav/Helfo. … Den nye fastlegelisten leses inn i Infodoc Plenario ved mottak.

En fastlege er en allmennpraktiserende lege med avtale med kommunen om å inngå i fastlegeordningen. Alle har rett til en fastlege. Denne skal være tilgjengelig og prioritere sine pasienter foran personer som ikke står på legens liste.

Ny IKT-løsning for fastlegeordningen – Infodoc

Keywords: nav fastlegelisten