Nyttig informasjon til deg som skal få en urostomi

Urostomi er en alternativ måte å lede urinen fra nyrene og ut av kroppen på. Vanligvis ledes urinen fra nyrene, der den produseres, til blæren via urinlederne. I blæren lagres urinen til urinrøret fører den ut av kroppen – en prosess som styres av urinrørets lukkemuskler. Forskjellige faktorer kan imidlertid komplisere denne prosessen. Typiske årsaker til komplikasjoner er kreft i urinblæren, medfødte misdannelser, skader eller nevrologiske sykdommer, som multippel sklerose.

I slike tilfeller, der urinveissystemet er komprimert, kan en urostomi bli nødvendig for å la urinen komme ut av kroppen. Det finnes to typer urostomi. Den ene kalles kontinent urostomi, også kjent som Kocks reservoar, hvor urinen samles i en konstruert blære under huden og tømmes ved hjelp av et kateter. Den andre typen kalles inkontinent urostomi, hvor urinen strømmer fra nyrene ut gjennom en åpning på magen, hvor urinen samles i en stomipose. Inkontinent urostomi kalles også Brickerblære eller Brickeravledning og er den mest vanlige av de to typene urostomi.

Hvordan fungerer en kontinent urostomi?

En kontinent urostomi, også kjent som Kocks reservoar, innebærer konstruksjon av et reservoar i bukveggen ved hjelp av tarmen. Denne typen stomi kalles kontinent fordi du selv må tømme blæren din. Reservoaret tømmes ved hjelp av et kateter via en åpning på magen.. Åpningen på magen dekkes av en kompress, og du trenger derfor ingen stomipose. Ved konstruksjon av en kontinent urostomi fjernes også urinblæren.

Hvordan fungerer en inkontinent urostomi?

Den mest vanlige kirurgiske metoden for å lage en inkontinent urostomi/Brickerblære innebærer først og fremst at urinblæren opereres ut av kroppen. Brickerblæren konstrueres deretter ved å isolere et stykke av tynntarmen. I dette stykket av tynntarmen sys urinlederne inn og føres ut gjennom bukveggen som en stomi. Stomien plasseres ofte på høyre side av magen og er typisk 2-3 cm lang. Etter operasjonen vil det være et arr der hvor urinblæren er operert ut samt en stomi, hvor urinen samles.

En annen måte å konstruere en inkontinent urostomi på, er ved å plassere urinlederne direkte på magen, utenom tynntarmen. Denne metoden kalles en ureterostomi, og også her opereres urinblæren bort.

Etter operasjonen, uavhengig av om du har en inkontinent  urostomi eller en ureterostomi, vil stomien sannsynligvis være hoven, og det er helt normalt. Etter et par uker bør hevelsen gå ned, og stomien vil få en frisk, rød farge. Du bør ikke oppleve noen smerter i stomien. Skulle det imidlertid være tilfelle, bør du alltid kontakte lege eller annet helsepersonell.

Hvordan kontrolleres urinen ved en inkontinent urostomi?

Når du har en inkontinent urostomi/Brickerblære eller en ureterostomi, vil urinen renne ukontrollert døgnet rundt og samles i stomiposen som sitter på magen din. Urinen du kan se i stomiposen, kan inneholde slim fra det stykket av tynntarmen hvor urinlederne er sydd fast, og det er helt normalt.

Hvis du ønsker å unngå at stomiposen blir helt fylt med urin i løpet av natten, finnes det urinposer som stomiposen kan kobles til via en slange. Disse kalles også nattposer, og en nattpose kan henges på sengekanten eller plasseres på gulvet, avhengig av dine preferanser.

Trenger du sparring og hjelp i forbindelse med din urostomi?

Det er helt normalt å ha bekymringer for fremtiden når man skal få en urostomi – og er dette tilfellet for deg, skal du vite at du ikke er alene. Å få en urostomi vil i starten kreve tilpasning og øvelse, men du skal vite at urostomien ikke nødvendigvis trenger å endre livet ditt radikalt. Mange mennesker lever faktisk livet sitt nesten som før urostomien, og det kan du mest sannsynlig også.

Hvis du trenger å snakke om operasjonen eller livet etterpå, kan du, som medlem av Coloplast Care kontakte Coloplasts sykepleiere, som står klare med råd og veiledning, uansett hva du måtte trenge. Sammen finner dere de rette løsningene for deg, slik at du ikke trenger å ha unødvendige bekymringer i hverdagen.