Praksis kalkulator

Praksiskalkulator for praksiskandidater – Viken fylkeskommune

Denne kalkulatoren hjelper deg med å regne ut om du har nok praksis for å kunne melde deg opp til fag- /svenneprøve som praksiskandidat.

Utregning av praksis – Innlandet fylkeskommune

Dette skjemaet kan hjelpe deg å regne ut om du har nok praksis til å melde deg opp til prøven. Skjemaet beregner 1 måned = 145 timer, men dette kan variere med …

Praksiskalkulator – Vestfold og Telemark fylkeskommune

Praksiskalkulator

Denne kalkulatoren hjelper deg med å regne ut om du har nok praksis for å kunne melde deg opp til fag- /svenneprøve som praksiskandidat.

Utregning av praksis

Utregning av praksis. Dette skjemaet kan hjelpe deg å regne ut om du har tilstrekkelig praksis for å kunne melde deg opp til fag-/ svenneprøve.

praksiskalkulator-v2021.pdf – Trøndelag fylkeskommune

SØKNAD OM GODKJENNING SOM LÆREBEDRIFT

Ved hjelp av dette skjemaet kan du regne ut om du har nok praksis for å kunne melde deg opp til fag- /svenneprøve som praksiskandidat.

Praksiskandidat – Trøndelag fylkeskommune

14. feb. 2020 — Praksiskandidater har selv ansvar for å melde seg opp til fag-/svenneprøve og dokumentere sin praksis. Trøndelag fylkeskommune gjør ingen …

Praksiskandidatordningen er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Slik tar du fagbrev som praksiskandidat – Oslo kommune

Fagbrev som praksiskandidat – Fagbrev som voksen – Oslo kommune

Hva kreves for å være praksiskandidat? Teoretisk eksamen i faget. Krav til praksis. Krav til dokumentasjon. Godskriving for opplæring.

Som praksiskandidat går du opp til fagprøven uten å ha gått i lære som lærling. Har du fem års erfaring i et lærefag kan du bli faglært på d…

Fagbrev som praksiskandidat – Vestland fylkeskommune

dokumentere bestått teorieksamen i lærefaget (VG3-nivå). Med bestått eksamen og relevant praksis frå yrket kan du melde deg opp til fag- eller sveineprøve.

Har du erfaring frå eit yrke, men er ufaglært? Då kan du ta fagbrev / sveinebrev som praksiskandidat.

Praksiskalkulator

Praksiskalkulator. Her kan du rekne ut om du har nok praksis for å melde deg opp til fag- og sveineprøve. Du må normalt ha minimum 60 månadar til saman.

Fagbrev som praksiskandidat – Nordland fylkeskommune

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av …

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

Keywords: praksis kalkulator