Vær i forkant med ESG-rapporteringen – skap verdi for organisasjonen

Forkortelsen ESG står for Enviromental, Social og Governance, i stort handler det altså om temaer knyttet til miljøet, samfunnet i stort og intern selskapsstyring – med særlig fokus på forretningsetiske forhold. Mange tenker på rapportering når man nevner ESG, men det er viktig å huske på at arbeid med disse områdene handler om mye mer enn bare korrekt rapportering til myndighetene.

Rapportering og offentliggjøring av data knyttet til tre områder

I og med at rapportering er et viktig aspekt ved ESG, er det greit å begynne med en forklaring av hvilke områder som det vil være naturlig å rapportere om. Detaljene er regulert i ulike lovverk og myndighetskrav, men i stort følger man de tre områdene i forkortelsen:

  • Miljøforhold, det vil si E for Enviromental, handler helt enkelt om hvordan en organisasjon samhandler med miljøet. For noen virksomheter vil det være relativt «enkelt» å rapportere om miljøforhold, særlig hvis virksomheten ikke har produksjonsprosesser eller tilsvarende som kan påvirke miljøet direkte.

  • Sosiale forhold, det vil si S for Social, tar for seg hvordan en organisasjon samhandler med eksterne aktører, det vil si ansatte, kunder, leverandører og samfunnet i stort. Helt konkret kan det dreie seg om for eksempel arbeidsforhold, mangfold og hvilke ringvirkninger bedriften skaper i lokalsamfunnet.

  • Forretningsetiske forhold, det vil si G for Governance, ser mer spesifikt på de etiske delene ved governance. I stort omfatter begrepet governance eller selskapsstyring mange ulike aspekter ved en virksomhet, men i forbindelse med ESG er det for eksempel likestilling, korrupsjon, lederlønninger og mangfold som er relevante aspekter.

Derfor kan arbeid med ESG skape verdi for organisasjonen

Det finnes programvareløsninger og ferdige rammeverk som kan gjøre selve rapporteringen av arbeidet med ESG-enklere, men hvordan kan fokus på ESG føre til verdiskapning?

Enkelt forklart handler det om at en rekke av parameterne i ESG-rapportering helt enkelt også handler om ting som er en forutsetning for lønnsom drift. Å drive en virksomhet som ikke har styr på miljø og bærekraft kan svekke bedriftens omdømme, men i tillegg kan det føre til betydelige kostnader ved for eksempel utslipp. Det samme gjelder for sosiale forhold, mangelfulle arbeidsvilkår og negativ påvirkning på lokalsamfunnet vil føre til både omdømmetap og store kostnader.

Forretningsetiske forhold er heller ikke noe unntak fra dette bildet. Etisk drift vil på sikt føre til styrket verdiskaping, samtidig som risiko for både omdømmetap, bøter og andre reaksjoner reduseres betydelig. ESG handler helt enkelt om sunn og ansvarlig forretningsdrift.